Informačná povinnosť

podľa § 33  a podľa § 27 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Informácie“)

MPS, s.r.o. Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava (ďalej len sprostredkovateľ poistenia)

Reklamačný poriadok

Informácie pre klientov o postupe podávania sťažnosti na činnosť finančného agenta