Pre podnikateľov

MPS, s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexné služby finančného sprostredkovania. Špecializuje sa však na oblasť majetkového a zodpovednostného poistenia. Nami ušitý program bude optimálny či už do rozsahu pokrytia rizika, tak aj do finančných nákladov spojených s poistením hlavne z nasledujúcich produktov: 

Pre občanov

Dnes už v každej rodine, domácnosti sa nachádza množstvo poistných zmlúv. Či už je to poistenie nehnuteľností zariadenia domácnosti alebo motorového vozidla. Pomôžeme Vám sa zorientovať v nasledovných produktoch: 

Cestovné poistenie

Dnes si už hádam ani nevieme predstaviť situáciu, keď sa vyberieme na vytúženú dovolenku bez poistenia. Cestovné poistenie sa veľmi rýchlo udomácnilo vďaka svojej jednoduchosti a v  prípade potreby riešenia nepredvídaných udalostí vďaka spoľahlivosti pomoci. V tomto poistení máme možnosť poistnej ochrany voči viacerým rizikám.

Životné poistenie

Na základe analýzy vašich potrieb a možností vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie životné poistenie a nastaviť optimálne krytie rizík. Vybrané životné poistenie pre vás dojednáme s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.

Lízing

Potrebujete prefinancovať nové vozidlo? V rámci Vašej spoločnosti plánujete modernizovať technologickú linku? Trh ponúka rôzne formy financovania ako napríklad úver alebo lízing.

Spoločnosť MPS, s.r.o. spolupracuje s renomovanými lízingovými spoločnosťami. Pomôžeme Vám s výberom pre Vás najvhodnejšieho finančného produktu. Samozrejmosťou je aj sprostredkovanie uzavretia zmluvy.

LÍZING:
Je to proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť zmluvne dohodnuté splátky. Predmetom lízingu môžu byť vozidlá, stroje a zariadenia, nehnuteľnosti. Zjednodušene - lízing je prenájom veci za dohodnuté splátky na vopred definovanú dobu, ktorý sa po dobehnutí doby môže stať majetkom nájomcu za zostatkovú hodnotu. Lízing ďalej delíme na operatívny a finančný. Základný rozdiel – pri operatívnom lízingu je podstatne kratšia doba nájmu ako ekonomická životnosť predmetu lízingu, klient nemá zmluvne dohodnuté právo kúpy predmetu lízingu po uplynutí doby nájmu